Ευκαιρίες Καριέρας

Assistant Manager

Μεγάλη εκδοτική εταιρεία αναζητεί διευθυντικό στέλεχος  για την θέση του Υποδιευθυντή της εταιρείας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι  ή κυρίες)  θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης)

 • Άριστη γνώση Soft1 ERP 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ανάλογη προϋπηρεσία
 • Δικό τους Ι.Χ.

Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές.

Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο (με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό).

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο


Συγγραφέας / Επιμελητής Αγγλικών Εκπαιδευτικών Βιβλίων

Η εταιρεία μας αναζητεί πτυχιούχο καθηγητή με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά για το συγγραφικό τμήμα της εταιρείας.

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • να έχει εμπειρία στη διδασκαλία όλων των επιπέδων της αγγλικής γλώσσας
 • να είναι κατά προτίμηση κάτοχος ΙΧ

Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί. Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο (με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό).
Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό στο


Eκπαιδευτικός Aντιπρόσωπος

Μεγάλη εκδοτική εταιρεία αναζητεί Εκπαιδευτικό Αντιπρόσωπο στην Αττική για το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα προώθησης των εκδόσεών της σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εντός και εκτός Αττικής.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι ή κυρίες)  θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση με προηγούμενη διδακτική εμπειρία
 • Άδεια Οδήγησης ΕΙΧ
 • Ευχέρεια για συχνά επαγγελματικά ταξίδια

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Ικανοποιητικές απολαβές και παροχή Ι.Χ. και τεχνολογικού εξοπλισμού από την εταιρεία.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο


Eκπαιδευτικοί Aντιπρόσωποι στη Βόρεια Ελλάδα

Η εταιρεία μας αναζητεί Eκπαιδευτικούς Aντιπροσώπους στις περιοχές των Σερρών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης,  Κομοτηνής και Ξάνθης για το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα προώθησης των εκδόσεών της σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι ή κυρίες) θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση με προηγούμενη διδακτική εμπειρία
 • Άδεια Οδήγησης ΕΙΧ
 • Ευχέρεια για επαγγελματικά ταξίδια
 • Ηλικία άνω των 25 ετών

Ικανοποιητικές απολαβές και παροχή Ι.Χ. από την εταιρεία

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο


Web Developer  

Μεγάλη εκδοτική εταιρεία αναζητεί έμπειρο Web Developer για μόνιμη εσωτερική θέση εργασίας, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών σε HTML.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι  ή κυρίες)  θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Προγραμματιστή ή άλλο σχετικού πεδίου
 • Απαραίτητα γνώσεις HTML, CSS, PHP & JAVASCRIPT (Επιπλέον γνώσεις  C#, UNITY, FLASH, ANIMATION θα εκτιμηθούν.)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δικό τους Ι.Χ.

Παρέχονται ικανοποιητικές απολαβές.

Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο (με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό).

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο

Newsletter

(*) Υποχρεωτικά πεδία


up