Ευκαιρίες Καριέρας

Front End Developer

Μεγάλη εκδοτική εταιρεία αναζητεί έμπειρο Front End Developer για μόνιμη εσωτερική θέση εργασίας στα γραφεία της, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών σε HTML, UNITY, FLASH.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι  ή κυρίες)  θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δικό τους Ι.Χ.

Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές.

Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο (με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό).

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο


Eκπαιδευτικοί Aντιπρόσωποι στη Βόρεια Ελλάδα

Η εταιρεία μας αναζητεί Eκπαιδευτικούς Aντιπροσώπους στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κομοτηνής και Ξάνθης για το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα προώθησης των εκδόσεών της σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι ή κυρίες) θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση με προηγούμενη διδακτική εμπειρία
 • Άδεια Οδήγησης ΕΙΧ
 • Ευχέρεια για επαγγελματικά ταξίδια
 • Ηλικία άνω των 25 ετών

Ικανοποιητικές απολαβές και παροχή Ι.Χ. από την εταιρεία

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο


Συγγραφέας / Επιμελητής Αγγλικών Εκπαιδευτικών Βιβλίων

Ζητείται πτυχιούχος καθηγητής με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά για το συγγραφικό τμήμα της εταιρείας.

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • να έχει εμπειρία στη διδασκαλία όλων των επιπέδων της αγγλικής γλώσσας
 • να είναι κατά προτίμηση κάτοχος ΙΧ

Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί. Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο (με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό).

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό στο


Eκπαιδευτικοί Aντιπρόσωποι

Η εταιρεία μας αναζητεί Eκπαιδευτικούς Aντιπρόσωπους για το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα προώθησης των εκδόσεών μας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, και συγκεκριμένα για τις περιοχές των Ιωαννίνων, Τρίπολης, Άργους, Πάτρας και Κορίνθου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι (κύριοι  ή κυρίες)  θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Πτυχίο Proficiency τουλάχιστον), κατά προτίμηση με προηγούμενη διδακτική εμπειρία
 • Άδεια Οδήγησης ΕΙΧ
 • Ευχέρεια για επαγγελματικά ταξίδια
 • Ηλικία άνω των 25 ετών

 Ικανοποιητικές απολαβές και παροχή Ι.Χ. από την εταιρεία

 Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο 


Eκπαιδευτικός Aντιπρόσωπος για τον Ασπρόπυργο Αττικής

Ζητείται Εκπαιδευτικός Αντιπρόσωπος για κάλυψη εσωτερικής θέσης, για τα γραφεία της εταιρείας μας στον Ασπρόπυργο Αττικής, κύριος ή κυρία άνω των 25 ετών. Η θέση αφορά στην προώθηση των εκπαιδευτικών μας βιβλίων σε κέντρα ξένων γλωσσών σε όλη την Ελλάδα.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Πτυχίο Proficiency τουλάχιστον), κατά προτίμηση με προηγούμενη διδακτική εμπειρία
 • Άδεια Οδήγησης ΕΙΧ
 • Ευχέρεια για επαγγελματικά ταξίδια
 • Δικό του ΙΧ
 • Ηλικία άνω των 25 ετών

Ικανοποιητικές απολαβές

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (αναφέροντας την περιγραφή της θέσης) στο

Newsletter

(*) Υποχρεωτικά πεδία


up