Αρχεία

Παρακάτω οι καθηγητές θα βρουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για κάποιες από τις εκδόσεις μας.

Way Up 3

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει τα Sample Answers για όλα τα units

Way Up 4

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει τα Sample Answers για όλα τα units

Level Up B1 (Sample Answers)

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει τα Sample Answers για όλα τα units

Level Up B1+ (Sample Answers)

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει τα Sample Answers για όλα τα units

Level Up B2 (Sample Answers)

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει τα Sample Answers για όλα τα units

Practical English for Adults

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο διατίθεται σε μορφή MP3 και περιλαμβάνει όλα τα units.

Newsletter

(*) Υποχρεωτικά πεδία


up